Sint-Salvator

Historiek

De Brugse Scola Gregoriana Brugensis ontstond in 1970 onder impuls van de toenmalige kathedraalorganist Roger Deruwe.
Samen met enkele zangers werd de wekelijkse hoogmis opgeluisterd in de Sint Salvators kathedraal te Brugge.
Spoedig groeide die kern uit tot een Scola die zich bewust intens bezighield met de studie van het gregoriaans.
In 1974 had de eerste studiereis naar Solesmes plaats en werd het eerste optreden buiten de kathedraaldienst verzorgd.
Een nationale tournee van het Davidsfonds bezorgde de Scola spoedig bekendheid in alle Vlaamse provincies!
Het Festival van Vlaanderen deed voor het eerst beroep op de Scola in 1979. Veel uitnodigingen zouden volgen. Grote Europese festivals gingen de Scola uitnodigen. Zo werd opgetreden in het Festival du Mosan, de Bregenzerfestspiele, het Festival “Musique en Bourgogne”, het festival van Avignon, het Festival Estival de Paris, het Kirchenmusikfestival te Salsburg, de Spaanse Festivals van Santander, San Sebastian, Palma, Cuenca en Girona. Ook in Nederland, Engeland en Zwitserland trad de Scola op. Het koor verleent regelmatig zijn medewerking aan eucharistievieringen op radio en tv. Een aantal van haar audities werden uitgezonden door de VRT, de RTBF, France Musique, de Spaanse en de Baskische radio en tv.

karmelietenkerk

De Scola stelt zich tot doel bij te dragen tot de herontdekking en vernieuwde appreciatie van de gregoriaanse muziek als een van de grote kunstschatten van de Kerk en basis van de West-Europese muziekcultuur.
Zij ziet het gregoriaans niet als een in de loop der tijden gestolde kunstvorm.
Elk der middeleeuwse gezangen benadert zij als een tot muziek gerijpte bezinning voor alle dagen en gemoedsstemmingen van het kerkelijk jaar!
De Scola beijvert zich om dit cultuurbezit te behouden in zijn oorspronkelijke vormgeving.

Na 25 jaar dienst in de St.-Salvatorskathedraal verzorgt de Scola sedert 1996 wekelijks de hoogmis in het sereen monastieke beluik van de paters Karmelieten te Brugge (zie foto hiernaast), met aan het orgel Chris Dubois.

In 2010 vierde de Scola zijn 40-jarig bestaan met als hoogtepunt de jubileumviering op Pinkstermaandag 24 mei met een feestelijke eucharistieviering, en in de namiddag een workshop door Hendrik van den Abeele, oud scolalid en stichter van de groep Psallentes.
In dit jubileumjaar werden er verschillende activiteiten gepland.

Scola

Leden van de wekelijkse hoogmis

Van links naar rechts: Ignace Huyghebaert - Hans De Soete - Roland Declerck – Francis Decoster – Geert Demeyere – Theo Vanmontfort
(en Dirk Debaere, niet op de foto)